2014 SPM SEJARAH 重點必讀~你不看,明天出了別後悔哦!!!!

先讓我澄清一下
第一:沒根據性?零重點?

我是把各個州屬的預考題,統一,整理,作結論。

每一年的預考題目都是重點,出現率高的題目

而且我的標題是重點必讀

所以何來灌水之說?

那些說這是沒根據性?那是他們沒做好功課

你們自己去找找看其他州的預考題


第二:瀉題?

他們說我瀉題,我看過考題?我是拿著考題scan了方上來?沒有對不對?


第三:害人?

這些都是很多州屬有同樣的預考題目,如果我整理出來后被說瀉題~那是我的錯?還是政府的錯?

你叫KPM不讓學生考預考咯

請你們站在公正,公平的角度來分析問題所在給那些比較弱的學生,

建議你們讀一些故事性的chapter,別讀tamadun(hwang ho很hot)

只要你們大概大概讀一些,再配合我給的tips也是很容易pass的,當然前提是你們好好讀,好好做(建議和同學互問,很有效)

Advertisements

T4

BAB 1 

Tamadun Hwang Ho 


*BAB 2 

Tamadun China(lessfocus

Tamadun India 


*BAB 5

(i)   Perjanjian Aqabah 1 dan 2

(ii)   Hijrah

(iii)  Piagam Madinah

(iv)  Penyebaran Islam


BAB 6

(i)  Kerajaan Bani Abbasiyah

(ii)  Zaman Khalifah


BAB 7

(i)  Penyebaran Islam di Asia Tenggara

(ii) Pengaruh Islam di Asia Tenggara


*BAB 8

(i)   Pengaruh Islam dalam bidang politik, sosiobudaya,

Advertisements

(ii)  Pengaruh Islam dalam perdagangan dan sistem cukai


*BAB 9

(i)  Zaman Gelap di Eropah

(ii)  Zaman Reformation

(iii) Revolusi Perindustrian

(iv) Kesan Dasar British (aspek perbandaran, kesihatan danPendidikan vernakular)


T5
BAB 1

(i)  Pengenalan sistem birokrasi Barat di Asia Tenggara

(ii) Imperialisme Barat di Asia Tenggara  

Advertisements

(iii) Perkembangan nasionalisme di Filipina,Indonesia & Thailand


*BAB 2

(i)  Gerakan nasionalismesehingga Perang Dunia ke-2

(ii)  persatuan-persatuanMelayu


BAB 4 

Malayan Union

BAB 5

(i)   Sistem Ahli

(ii)  Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957

(iii)  Pakatan Murni


*BAB 7

(i) Kuasa Pemerintahan- Badan Perundangan (Dewan Negara danDewanRakyat), Badan Pelaksana dan Badan Kehakiman

Advertisements

(ii) Pilihan raya

(iii) Lambang-Lambang Negara


*BAB 8

(i)   Dasar Pendidikan Kebangsaan

(ii)  Dasar Kebudayaan Kebangsaan

(iii)  Sukan untuk perpaduan

(iv)  Wawasan 2020


*BAB 9

(i) Blok Dunia dan Perang Dingin

(ii) Cabaran Masa Depan (Globalisasi, ICT, Koridor RayaMultimedia, K-ekonomi dan K-masyarakat)

ASEAN – matlamat, kejayaan & PBB

(ii) Perkembangan Dasar Luar Malaysia 


suruhanjaya reid